LINEA PEDAGÒGICA

L’escola ofereix als nens i nenes una educació globalitzadora vivencial.

Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors transversals, pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats.

La línia pedagògica proposada es basa en l’aprenentatge significatiu, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat. Aquest és un procés actiu de construcció i investigació, manipulació, exploració, en el que haurem de propiciar la curiositat, la investigació, la iniciativa i la reflexió.

Cal recordar la importància del joc en aquestes edats, ja que és l’eina d’aprenentatge dels infants. Li permet experimentar, realitzar-se com a persona i establir relacions amb els altres.

Totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una intencionalitat educativa i són moments significatius a la vida de l’infant.

QUÈ ES TREBALLA?

– Les capacitats del primer cicle d’educació infantil referents a 3 àrees bàsiques: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn i comunicació llenguatges.

– L’adquisició d’hàbits i/o rutines, que representen un aspecte central en el procés de desenvolupament de l’infant en aquests primers anys de vida.

– Afavorir situacions on l’infant pugui adquirir i utilitzar diferents formes decomunicació, expressió i relació.

– Fomentar les activitats de manipulació, observació i experimentacióper tal potenciar la creativitat, la imaginació…

– La transmissió de valors i educar les emocions com a eix transversal en tots els aprenentatges i rutines.

– La convivència no discriminatòria, és a dir la integració i la no discriminació per raça o gènere.

– Potenciar el desenvolupament psicomotriu.

– Afavorir el desenvolupament musical de l’infant.

– Introduir als infants en el món de la tradició i la cultura popular.